Książki

tyszczyk_okladka

 

 • Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki. Lublin 2007. Spis treści Spis treści

tyszczyk_od_strony_wartoci_400

 

Roman Ingarden, Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór, opracowanie A. Tyszczyk. Seria: Klasycy Estetyki Polskiej. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 2005. spis treści Spis treści

ingarden_400

 • Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingardena. Lublin 1993. Spis treści Spis treści

tyszczyk_2388
 
 
Ostatnie publikacje
 

 • "Do niebios" Icchaka Kcenelsona, w: Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, pod red. E. Prokop-Janiec i S. Żurka, Kraków 2011, s. 145-154.

 

 • W kręgu tragiczności. Księga Hioba. Fragment większego fragmentu, „Roczniki Humanistyczne” 2009, z 1, s. 214 - 244.

 • Prawda w literaturze. Między logiką a etyką, w: Prawda w literaturze, studia pod red. A Tyszczyka, I. Piekarskiego, J. Borowskiego, seria „Literatura w kręgu wartości”, red. S. Sawicki, Lublin 2009.

 • Prawda w literaturze, studia pod red. A Tyszczyka,I Piekarskiego, J. Borowskiego, seria „Literatura w kręgu wartości”, red. S. Sawicki, Lublin 2009.

 • Interpretation, Sense and Value.  On the Axiological Consequences of the Problem of Undecidability in Literary Interpretation, w:  The Task of Interpretation: Hermeneutics, Psychoanalysis, and Literary Studies, pod red. D. Skórczewskiego i inn.,  Lublin 2009 s. 217 – 240.

 • Zamość Józefa Czechowicza, w: Literackie twarze Zamojszczyzny, pod red. H. Dudy, E. Fiały i M. Gorlińskiej, Zamość 2009, s. 45 - 56.

 • Tragiczność i ocalenie w poemacie  „Świat" Czesława Miłosza,  w: Czterdzieści i cztery. Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. D. Seweryna, W. Karczmarka i A.Seweryn, Lublin 2008, s 447- 460.Tragiczność i ocalenieTragiczność i ocalenie 

 • Czechowicz i miasto, w: Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, t 3 Mapa miejsc - teksty. Ośrodek Brama Grodzka  - Teatr NN, „Scriptores" nr 32 R:XV,  zeszyt 25, Lublin 2008, s. 45-76, ( przedruk z "Roczników Humanistycznych" 2000, z. 1)

 • O możliwych klasyfikacjach sztuk implikowanych estetyką Romana Ingardena, w: Wizje i rewizje.Wielka księga estetyki polskiej, pod red K. Wilkoszewskiej, „Uniwersitas", Kraków 2007, s. 857- 870.

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2021, godz. 11:54 - Ireneusz Piekarski