***

 

W dniach 25 - 26 listopad 2014 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. 

 

IDENTITY QUESTION – THE PROBLEM OF IDENTITY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

 

Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie oraz Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 

 

Komitet naukowy:

Prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - przewodniczący

Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. – Uniwersytet Preszowski w Preszowie

PhDr. Dušan Hruška, PhD. - Uniwersytet Preszowski w Preszowie

ThDr. Radovan Šoltés, PhD. - Uniwersytet Preszowski w Preszowie

Prof. zw. dr hab. Oleksij Suchyj - Ivan Franko Lviv National University

Prof. zw. dr hab. Bohdan Hud - Ivan Franko Lviv National University

Prof. KUL, dr hab. Adam Szafrański - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. KUL, dr hab. Arkadiusz Jabłoński - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. PAN, dr hab. Wiesław Wójcik – Instytut Historii Nauki PAN, WSA w Bielsku Białej

Dr hab. Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski

Prof. UKSW, dr hab. Krzysztof Wielecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Robert Szwed - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr Krzysztof Jurek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - sekretarz

 

 

Program konferencji:

 

>25 listopad<

17.30– Powitanie gości

- Ks. Prof. KUL, dr hab. Stanisław Fel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

- Prof. KUL, dr hab. Arkadiusz Jabłoński – Dyrektor Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

17.40 – sesja plenarna

 1. prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski – Tożsamość w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 2. KUL, dr hab.Włodzimierz Osadczy – Między integracją a konfrontacją

18.30 - kolacja

 

>26 listopad<

9.00 –sesja I

 1. KUL, dr hab. Adam Szafrański - Język a tożsamość. Ku interpretatywnej koncepcji tożsamości
 2. Dr Maciej Hułas– Tożsamość jako źródło patriotycznej świadomości
 3. UKSW, dr hab. Krzysztof Wielecki – Transformacja i tożsamość. Historia nieoptymistyczna
 4. Dr hab. MarekRembierz - Tożsamość, religijność i pluralizm w Europie Środkowo-Wschodniej - próba współczesnej reinterpretacji wizji (koncepcji) Jana Pawła II

5.      Dr hab.  Robert Szwed - Tożsamość europejska w procesie przemian

10.30 – przerwa kawowa

 

 • – sesja II
 1. PAN, dr hab. Wiesław Wójcik,– Znaczenie kongresów krajów słowiańskich w okresie międzywojennym dla budowania tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej
 2. KUL, dr hab. Arkadiusz Jabłoński – Tożsamość naukowców-humanistów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 3. Dr hab. Wojciech Gizicki – Pokolenie wyszehradzkie: między przeszłością a przyszłością. Spojrzenie społeczno-politologiczne
 4. Dr hab. Jadwiga Plewko - (S)tłumienie tożsamości etnicznych i narodowych w Europie Środkowej
 5. Dr Dariusz Wadowski – Mitologie jedności narodowej w Europie Środkowo-Wschodniej

 

 • – przerwa obiadowa

 

13.00 – III sesja

 1. PhDr. PavolDancák, PhD.,PhDr. DušanHruška, PhD.,ThDr. Radovan Šoltés, PhD., doc. Mgr. Kamil Kardis, PhD.– Tożsamość grekokatolików na Słowacji
 2. zw. dr hab. OleksijSuchyj - Kwestia ukraińskiej tożsamościnarodowej: współczesny wymiar
 3. zw. dr hab. Bohdan Hud – Relacje polsko – ukraińskie – współczesność I historia
 4. MáriaSuríková - Czynniki zmieniające regionalne oblicze Słowacji
 5. dr Krzysztof Jurek - Tożsamość europejska młodych Polaków i Słowaków – komunikat z badań

14.30 – przerwa kawowa

 

14.45 – sesja IV

 1. Dr Wojciech Wądołowski – Geografia tożsamości narodowej - przykład nauczania języka polskiego w gimnazjum
 2. Dr Alina Betlej – Tożsamość a współpraca transgraniczna.Na przykładzie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”
 3. Dr Małgorzata Czochra-Sławek – Przejawy tożsamości narodowej w sztuce ulicy
 4. Mgr Grzegorz Winnicki –Fotografia jako nośnik wielokulturowej tożsamości regionu

 

16.00 – Podsumowanie konferencji –prof. KUL. dr hab. Adam Szafrański

 

***

 

 

Zapraszamy na III Lubelskie Spotkania Antropologiczne!!!

 

plakat_rytual.jpg

 

***

 

Bardzo miło jest nam poinformować o kolejnej pozytywnej oboronie pracy doktorskiej

napisanej  pod kierunkiem naukowym

prof. dr hab. Leona Dyczewskiego 

 

tym razem gratulujemy 

Krzysztofowi Jurkowi

Życzymy udanej i twórczej pracy naukowej:)

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2016, godz. 13:02 - Krzysztof Jurek