W polu zainteresowania pracowników Katedry są następujące obszary badawczo-naukowe: po pierwsze podejmowane są zagadnienia związane z antropologią kryzysów kulturowych, łączenia antropologii z literaturą i sztuką, podkreślaniem interdyscyplinarnego charakteru antropologii - tym samym z poszukiwaniem nowego modelu antropologii; po drugie pracownicy pracownicy katedry skupiają swoją uwagę wokół zagadnień tożsamości społeczno-kulturowej Polaków poza krajem, kultur lokalnych i regionalnych; po trzecie Katedra prowadzi liczne badania empiryczne np. dotyczące zachowań i przedmiotów symbolicznych Wigilii Bożego Narodzenia, procesów migracyjnych (tożsamości imigrantów w Polsce). Na szczególną uwagę zasługuje współpraca Katedry z wieloma ośrodkami naukowymi, m. in. z Instytutem Socjologii Uniwersytetu w Linz, Wiedniu i Oldenburgu, The Council for Research in Values and Philosophy in Wahsington, Hanse-Wissenschaftskolleg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017, godz. 13:18 - Maria Mazurek-Olszowa