Katedra Socjologii Kultury i Religii powstała w 2014 roku na bazie trzech katedr: Katedry Socjologii Kultury, Katedry Antropologii Społecznej i Katedry Socjologii Religii. Na kierownika Katedry powołano dra hab. Adama Szafrańskiego.

 

 Katedra jest organizatorem dwóch wydarzeń cyklicznych:

 

  • Lubelskich Spotkań Antropologicznych – corocznie Katedra ma przyjmność gościć socjologów i antropologów z wielu ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Konferencja poświęcona jest m.in. takim zagadnieniom jak:  istota kultury, istota społeczeństwa, struktury, symbole i znaczenia, relatywizm – obszary kontestacji, nowe obszary badań antropologicznych, czy ramy religijnej narracji. Owocem każdej konferencji są publikacje książkowe lub publikacje najlepszych wystąpień w czasopiśmie naukowym. W ubiełgym roku (2015) miała miejsce 5 edycja konferencji. Partnerem w organizacji konferencji jest Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.

 

  • Cyklu konferencji pt. „Tożsamość osób, zbiorowości i instytucji” (dotychczas 6 konferencji) – w ramach corocznych konferencji badacze z całej Polski i zagranicy podejmują refleksję nt. istoty i znaczenia tożsamości indywidualnej i zbiorowej (europejskiej, narodowej, lokalnej) w kontekście zachodzących przemian społecznych, kulturowych, religijnych gospodarczych czy politycznych. Owocem dotychczasowych rozważań są m.in. takie publikacje jak: „Tożsamość polska w odmiennych kontekstach”, „Stałość i zmienność tożsamości”, Tożsamość i komunikacja”, „Odmiany tożsamości”, „Tożsamość religijna w nowoczesności”.Warto nadmienić, że dwie ostatnie konferencje (w roku 2014 i 2015) zostały zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (Słowacja). Ponadto partnerem w organizacji konferencji jest Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017, godz. 11:45 - Maria Mazurek-Olszowa