a kto wygrał..???

STUDENCI!!!! :D

zdjęcia udostępnione dzięki życzliwości studentki, Marioli Wolskiej.

Autor: Łukasz Sadowski
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2008, godz. 19:12 - Łukasz Sadowski