Kierunki zainteresowań badawczych i problematyka publikacji naukowych:

 

 

1) pogranicze literatury i religii, w tym: liryka religijna, Biblia w literaturze, nurty hagiograficzne, esej religijno-filozoficzny;

2) wybrane zagadnienia historycznoliterackie XX wieku:

  • poezja XX wieku, szczególnie Kazimiery Iłłakowiczówny, Karola Wojtyły, Wisławy Szymborskiej, Józefa Czechowicza, Jerzego Lieberta, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Mirona Białoszewskiego, Janusza Stanisława Pasierba;
  • powieść historyczna, zwłaszcza Antoniego Gołubiewa, Teodora Parnickiego, Zofii Kossak;
  • problematyka kulturowa w literaturze XX w., szczególnie w twórczości Stanisława Vincenza, Romana Brandstaettera, Antoniego Gołubiewa, Mirona Białoszewskiego, Tadeusza Nowaka, Wiesława Myśliwskiego;
  • polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe;


3) wybrane zagadnienia z literatury najnowszej.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019, godz. 13:13 - Magdalena Żmudziak