Redaktor naczelny „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2014 v. IX., 2015 v. X, 2016 v. XI, 2017 v. XII, 2018 v. XIII.

 

Redaktor „Zeszytów Naukowych KUL” od 2003 r.

 

Konsultant naukowy przy przygotowywaniu przez paulistów tłumaczenia Pisma Świętego (lata 90. XX w. i początek XXI w.).

 

 

2017

Redakcja tomu zbiorowego: Polskie życie kulturalno-literackie od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, Lublin, Wydawnictwo KUL 2017.

 

Redaktor naczelny „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2017 v. XII.

2016

Redaktor naczelny  „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”

2016 v. XI.

2015

Członek kolegium redakcyjnego CУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЛІТЕРАТУРУ. НАУКОВИЙ ЗБІРНИК, БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК (1999–2009), Kijów 2014, [wyszedł w 2015 r.]

 

Redakcja tomu zbiorowego: Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lech Giemza, Lublin 2015.

 

Redakcja tomu zbiorowego: Karol Wojtyła – Jan Paweł II artysta słowa, red. M. O.-K., Wojciech Kaczmarek, wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

2013

Redaktor naczelny „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2013 v. VIII.

 

Redaktor tematyczny  „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2013 v. VIII – wspólnie z Mateuszem Jastrzębskim.

 

Redaktor tematyczny numeru „Zeszytów Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2013 nr 4 przestrzeniom kulturowego pogranicza. Numer ukazał się na początku 2014 r.

2012

Redaktor tematyczny numeru „Zeszytów Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2012 nr 3, poświęconego życiu i twórczości Hanny Malewskiej. Numer ukazał się na początku 2013 r.

 

Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, ks. Wiesław Felski, TN KUL 2012 – pozycja ukazała się w 2013 r.

 

Redaktor tematyczny numeru „Zeszytów Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2012 nr 3, poświęconego życiu i twórczości Hanny Malewskiej. Numer ukazał się na początku 2013 r.

2011

Redaktor naczelny „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddział PAN w Lublinie” 2011 (ukazał się na początku 2012 r.)

2010

Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, tom zbiorowy, Słowo wstępne M. O.-K. (s. 5-13), pod red. M. O.-K. i Lecha Giemzy, Lublin TN KUL 2010.

2009

Redakcja „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” T. IV, Lublin 2009.

2008

Poznawanie sąsiadów. Z zagadnień duchowości w polskiej i ukraińskiej kulturze. Tom zbiorowy ze wstępem M. Ołdakowskiej-Kuflowej, pod red. M. O.-K. i Mirosławy Kaweckiej, Towarzystwo Naukowe KUL 2008.

2004-2007

Redakcja „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, t. 1, 2004, t. 2, 2007.

2006

Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Max Stebler, Anna Woźniak, Lublin 2006, TN KUL.

2002

Stanisław Vincenz humanista XX wieku, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej, Lublin 2002, TN KUL , s. 394.

2000

Obraz Boga Ojca w kulturze, redaktorzy: Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Urszula Małgorzata Mazurczak, Lublin 2000, RW KUL, s. 436. [w tym tomie wstęp:] Od redakcji, s. 5-7.

1996

Redakcja „Roczników Humanistycznych. 7: Słowianoznawstwo” T. XLIV: 1996.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019, godz. 13:46 - Magdalena Żmudziak