HISTORIA KATEDRY

 
        W 1975 roku w ramach reorganizacji sekcji Filologii Polskiej z dawnych dwóch katedr Historii Literatury Polskiej powstały cztery – Historii Literatury Staropolskiej, Literatury Polskiego Oświecenia i Romantyzmu, Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski oraz Literatury Współczesnej. Kierowniczką Katedry Literatury Współczesnej od początku została i pełniła tę funkcję do przejścia na emeryturę w 1996 r. prof. dr hab. Maria Jasińska-Wojtkowska.

 

KIEROWNICY:

1975-1996 – Prof. dr hab. Maria Jasińska-Wojtkowska
1996-1999 - Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak
od 1999 - Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

PRACOWNICY DAWNI:

Prof. dr hab. Maria Jasińska-Wojtkowska (1975-1996)
Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (1979-2000)
Prof. dr hab. Józef Fert (1994-1996)
Dr hab. Elżbieta Żwirkowska (1980-2004)
Dr hab. Andrzej Sulikowski (1988-1996)
Dr Ewa Bieńkowska (1975-1981)
Dr Stefan Frankiewicz (1974-1978)
Ks. dr Andrzej Koprowski TJ (1972-1979)
Ks. mgr Paweł Kochaniewicz (2000-2003)
Mgr Aleksandra Gruca (2001-2004)
Mgr Monika Szwed (2004-2007)
Ks dr Wiesław Felski (2007-2016)

AKTUALNY ZESPÓŁ:

Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (od 1983)
Dr hab. Zdzisław Kudelski (od 1993)
Dr hab. Lech Giemza (od 2002)
Ks. dr Grzegorz Głąb (od 2018)
 
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2021, godz. 09:43 - Joanna Wiatr