"Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w."

 

W OBnGHKwP prowadzony jest projekt badawczy pt. "Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w." finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (na podstawie umowy Nr 0273/NPRH5/H11/84/2017). Kierownikiem projektu, którego czas realizacji zaplanowano na 5 lat (od 06.10.2017 r. do 5.10.2022 r.) jest prof. dr hab. Henryk Gapski.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2019, godz. 13:43 - Edyta Chomentowska