Konferencja naukowa:


„Będąc przedsiębiorcą, pozostań człowiekiem – Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL

11 MAJA 2012 r.Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli świata naukowego oraz praktyków różnych dziedzin biznesu zajmujących się aspektami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także studentów – przyszłych przedsiębiorców.


CELE:

- uświadomienie studentom czym jest CSR
- promowanie polityki CSR wśród potencjalnych przeszłych przedsiębiorców
- podkreślenie roli etyki w biznesie
- przedstawienie istoty CSR w przedsiębiorstwach w dobie kryzysu
- promocja Uniwersytetu

- wyróżnienie lubelskich firm, które wykazują największe zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność PLAN KONFERENCJI
10:00 - 10:30 - Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. Józef Fert – Prorektor KUL
Prof. dr hab. Andrzej Sękowski – Dziekan 
Wydziału Nauk Społecznych KUL

10:30 - 11:15 - Profesor Adam Biela, Katedra Psychologii
Organizacji i Zarządzania 
"Psychologiczne aspekty CSR"

11:15 - 12:00 - Ks. prof. dr hab. Stanisław Fel, Katedra Katolickiej 
Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej, 
"Etyka w biznesie"

12:00 - 12:15 - Przerwa kawowa

12:15 - 13:00 - Irena Szumlak Skarbnik Miasta Lublin
Uczciwość w biznesie

13:00 - 13:45 - Wręczenie symbolicznego podziękowania firmie
społecznie zaagażowanej, prelekcja Pana 
Sławomira Wilka - Dyrektora Regionalnego
Telekomunikacji Polskiej oraz Orange Polska

13:45 - 14:00 - Przerwa kawowa

14:00 - 14:45 - Monika Kaliszuk – Dyrektor Finansowy „PERŁY” 
Uczciwość w pracy Księgowego, idea Kodeksu 
Zawodowej Etyki w Rachunkowości

14:45 - 15:30 – Dr Kazimierz Ostaszewski, Katedra Nauk o
Administracji, "Administracja publiczna - 
bariera czy szansa dla przedsiębiorczości"

15:45 - 16:00 – Zakończenie


Organizator:
Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL
Ul. Staszica 3, 20-081 Lublin
kolo.przedsiebiorczosci.kul@gmail.comSERDECZNIE ZAPRASZAMY! :))

Autor: Adam Piskorz
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2012, godz. 14:18 - Adam Piskorz