Międzynarodowy Tydzień Networkingu 2012

"Networking w biznesie, a płeć."

 

 

Lista wydarzeń w ramach Międzynarodowego Tygodnia Networkingu 2012

Międzynarodowy Tydzień Networkingu™ jest inicjatywą BNI i obejmuje wiele eventów networkingowych na całym świecie.

 

Celem imprezy jest pokazanie kluczowej roli, jaką w rozwoju biznesu na świecie pełni networking.


Podczas Międzynarodowego Tygodnia Networkingu™ na całym świecie odbywać się będą jednocześnie różne wydarzenia, mające na celu uczczenie tej idei.


Najważniejszym celem tych wydarzeń będzie zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli rządów, przedsiębiorców i społeczeństwa i zachęcenie do wzajemnego poznawania się, tak by zrozumieli oni koncepcję dobrego networkingu. Wysłuchają oni też wykładów najlepszych specjalistów w tej dziedzinie z całego świata. Wykładowcy podzielą się swoją wiedzą i dobrymi radami jak poprzez budowę sieci kontaktów rozwijać przedsiębiorstwo i osiągnąć sukces.


Impreza będzie otwarta na gości spośród szerokiego środowiska biznesu, członków innych organizacji networkingowych, studentów, przedstawicieli prasy i zainteresowanych grup ze wszystkich szczebli biznesu i polityki. Celem Międzynarodowego Tygodnia Networkingu™ jest pokazanie społeczeństwu networkingu jako narzędzia niezbędnego do osiągnięcia sukcesu w obecnych realiach biznesowych.


Więcej info!

Autor: Adam Piskorz
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2012, godz. 17:37 - Adam Piskorz