Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.03.2020 r. została podpisana umowa z Biurem Podróży "TRANSER" z siedzibą we Wrocławiu na Usługę rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Realizacja zakupu biletów lotniczych dla pracowników i studentów, rozliczanych ze środków KUL, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą. 

 

Kroki rezerwacji i realizacji zakupu biletu:

  1. W pierwszej kolejności należy złożyć zapotrzebowanie przez platformę e-kul (Moje WEB S4A - Zamówienia - Zapotrzebowanie - Dodaj Nowy). W opisie prosimy podać szczegóły lotu: trasa, data wylotu, data powrotu, rodzaj bagażu (podręczny/rejestrowany) oraz dane kontaktowe pasażera (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). W przypadku problemów ze złożeniem elektronicznego wniosku prosimy o kontakt z DWZ.
  2. Po zatwierdzeniu zapotrzebowania w bazie S4A przez właściwą jednostkę administracyjną DWZ przesyła Transerowi drogą mailową prośbę o wyszukanie opcji połączeń na wskazanej przez pasażera trasie.
  3. Transer przesyła na adres e-mailowy pasażera propozycje połączeń lotniczych do wyboru.
  4. Pasażer dokonuje wyboru potwierdzając jednocześnie zgodność wszystkich danych zawartych w rezerwacji. Potwierdzenie wyboru oraz zgodność danych na rezerwacji pasażer potwierdza Transerowi na adres bilety@transer.pl
  5. Transer przesyła bezpośrednio na adres pasażera elektroniczny dowód wykupu biletu.
  6. DWZ poinformuje zainteresowanego o nadejściu faktury za bilet, którą dysponent centrum budżetowego zobligowany jest podpisać w celu dalszej jej rejestracji przez DWZ oraz rozliczenia przez właściwą agendę KUL.

Dane kontaktowe DWZ:

  • Katarzyna Piwko, tel. 81 445-42-04, Alicja Pilorz tel. 81 445-41-05

        e-mail: bilety@kul.pl