Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.08.2018r. została podpisana umowa z Biurem Podróży "TRANSER" z siedzibą we Wrocławiu na Usługę rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z ich dostarczeniem do KUL.

 

 

Zgodnie z treścią umowy, wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem bezkolizyjnej relacji połączeń wieloetapowych i najkrótszych połączeń na danej trasie z uwzględnieniem najniższych dostępnych taryf publikowanych i stawek negocjowanych oraz stawek promocyjnych w klasach wymaganych przez zamawiającego, a także w klasie z grupy tzw. Tanich Linii Lotniczych. Realizacja zakupu biletów lotniczych dla pracowników i studentów KUL, rozliczanych ze środków KUL, niezmiennie, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą KUL. Procedura zakupu biletów lotniczych pozostaje bez zmian.

 

Kroki rezerwacji i realizacji zakupu biletu

  1. W pierwszej kolejności należy złożyć zapotrzebowanie (wniosek) przez platformę e-kul (Moje WEB S4A - Zamówienia - Zapotrzebowanie - Dodaj Nowy). W razie problemów ze złożeniem elektronicznego wniosku zachęcamy do kontaktu z DWZ.
  2. Należy złożyć w DWZ druk Zapotrzebowania zawierający szczegóły lotu i numer zapotrzebowania (wniosku) z platformy e-kul. Na tej podstawie DWZ dokonuje rezerwacji.
  3. Transer przesyła na adres e-mailowy osoby zainteresowanej propozycje połączenia lotniczego do wyboru.
  4. Pasażer dokonuje wyboru potwierdzając jednocześnie zgodność wszystkich danych zawartych w rezerwacji.
  5. DWZ poinformuje zainteresowanego o nadejściu faktury za bilet, którą dysponent centrum budżetowego zobligowany jest podpisać w celu dalszej jej rejestracji przez DWZ oraz rozliczenia przez właściwą agendę KUL.

Osoby kontaktowe

 

  • Katarzyna Piwko, tel. 81 445-42-04

 

        e-mail: bilety@kul.pl

 

 

Druk do pobrania