Kierunek PRACA SOCJLANA otrzymał certyfikat Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

 

Powyższy program ma na celu wyróżnienie kierunków, które nie tylko proponują nowoczesne i innowacyjne programy kształcenia, ale również kładą nacisk na umiejętności i kompetencje cenione przez środowiska gospodarcze, takie jak komunikatywność, samodzielność, kreatywność, kwalifikacje językowe.

 

O przyznaniu certyfikatów „Studia z Przyszłością” decydowała komisja złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz reprezentantów środowisk gospodarczych, m.in. menedżerowie firm, marketingowcy, finansiści. Eksperci badali m.in. innowacyjność przyjętych przez szkoły wyższe programów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne czy formy i zakres współpracy uczelni z pracodawcami.

 

Pozytywna decyzja Komisji stanowi dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców. W opinii Komisji certyfikowany kierunek studiów prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym, co w pełni uzasadnia przyznanie mu Certyfikatu „Studia z Przyszłością".

 

UZASADNIENIE DECYZJI 

 

GALERIA - GALA FINAŁOWA PROGRAMU

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2016, godz. 08:16 - Ewa Zięba