Każdego roku studenci nauk o rodzinie i pracy socjalnej kontynuują swoje studia za granicą w ramach programu Erasmus. Studenci zaangażowani w prace kół naukowych nawiązują kontakty z koleżankami i kolegami z Wydziału Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt – Ingolstadt. Współpraca z tą uczelnia ma długą i bogata w wydarzenia historię. Największe zrealizowane projekty, w których aktywny udział brali nasi studenci to:

 

  • Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownik socjalnego – doświadczenia polsko-niemieckie (Ausgewählte Aspekte in der sozialen Arbeits des Sozialmitarbeiters – Deutsch-Polnische Erfahrungen). Był on realizowany w latach 2009-2010.

  • Poznanie funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz instytucjonalnych form wsparcia na przykładzie wybranych instytucji pomocy społecznej w Niemczech. Kennenlernen des Systems der Sozialen Arbeit und der Wirkungsmechanismen der Sozialen Hilfe am Beispiel ausgewählter sozialpädagogischer Organisationen in Deutschland. Projekt realizowany we współpracy z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, realizowany w okresie 5.11.13-31.01.14.
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 15:09 - Leszek Wojtowicz