Chór Akademicki

Chór Akademicki działa od 2002 roku, a jego założycielem i pierwszym dyrygentem był ks. kan. W. Batycki.

W 2004 roku chórzyści zaśpiewali kolędy na ostatniej Pasterce papieża Jana Pawła II. W 2006 roku chór dał kilka koncertów w Niemczech, w tym w Marktl (rodzinnej miejscowości papieża Benedykta XVI) oraz we Lwowie. Na tym jednak nie poprzestano. W grudniu 2006 roku w Rzymie chór ponownie wziął udział w Pasterce. Od listopada 2008 r. dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest Arkadiusz Grosman.chor_226


Próby odbywają się w każdy wtorek i środę o godz. 19.00 w budynku głównym WZNPiE.

 

Chór zaprasza wszystkich chętnych i chcących śpiewać do wzięcia udziału w próbach. 

Znajomość nut nie jest obowiązkowa, a jedyne kryterium to zamiłowanie do muzyki i śpiewu.

 

 

 

Autor: Krzysztof Sochan
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2011, godz. 21:09 - Bartosz Romowicz