Prof. dr hab. Henryk Gapski otwiera sesję 13: Ruch franciszkański w Europie Środkowowschodniej od XIII do XIX w.
4560_400_01

Referat wygłasza dr Petr Hlaváček (The Franciscans and the Border of Europe/Christianity in the Fifteenth Century)
dscf4568_400

Referat wygłasza dr Dariusz Karczewski (Postawy polskich franciszkanów wobec prawosławia i prawosławnych w średniowieczu)
dscf4572_400

Referat wygłasza o. Cyprian Moryc (Ambicje artystyczne bernardynów i działalność własnych warsztatów artystycznych w okresie nowożytnym)
dscf4576_400

Referat wygłasza dr Jolanta Marszalska (Fundacje religijne książąt Lubartowiczów-Sanguszków linii kowelskiej na przełomie XVII i XVIII wieku na Wołyniu)
dscf4578_400

Referat wygłasza dr Pál Attila Illés (The Franciscan and the Pastoral Care in the Multicultural Transylvania in the Nineteenth Century)
dscf4584_400

Referat wygłasza dr Ondřej Bastl (The Franciscan Movement and Joseph II. in Austrian Monarchy)
dscf4587_400

Dr Zbigniew Piłat otwiera sesję 15: Przestrzeń religijna w Europie Środkowowschodniej - ujęcie kartograficzne
dscf4604_400

Referat wygłasza prof. dr Vincenc Rajšp (Historical Maps of the Church Organization in Slovenia)
dscf4592_400

Referat wygłasza dr Robert Kozyrski (Mapy wyznaniowe Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL, 1957-2007)
dscf4603_400

Referat wygłasza dr Zbigniew Piłat (Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-Wschodniej w średniowieczu. Stan prac)
dscf4590_400

Pracownicy i współpracownicy Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL (plan pierwszy od lewej) mgr Olga Łukowska, dr Agata Mirek, mgr Maria Juran, dr Bogumił Szady, mgr Sławomir Mielnik, mgr Joanna Kumor-Mielnik, prof. dr hab. Henryk Gapski, dr Pál Attila Illés
dscf4598_400
dscf4589_400
 
Aktualizacja: R.K. 25 IX 2007
Autor: Edyta Chomentowska
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2019, godz. 14:48 - Edyta Chomentowska