„Myszliciel” to kwartalnik wydawany i redagowany przez studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL.

 

Idea „Myszliciela” narodziła się w głowach studentów MISH już blisko 2 lata temu. Niestety, jak wiadomo, pierwsze kroki są zazwyczaj bardzo trudne. W związku z tym dopiero w drugiej połowie roku akademickiego 2009/2010 udało się wrócić do rozpoczętych wcześniej pomysłów, otrzymać grant od Samorządu Studenckiego, a przede wszystkim zgromadzić materiały do pierwszego numeru „Myszliciela”, który ukaże się już na początku nowego roku akademickiego, tj. w październiku 2010 r.

 

Tytuł naszego periodyku wiąże się z trzema rzeczami: 1) nawiązuje do skróconej nazwy kierunku (MISH); 2) informuje o tym, że gazeta opierać się będzie na myśleniu (a może raczej myszleniu); i to zarówno tym prowadzącym do refleksji, skupienia, jak i śmiechu, rozluźnienia, a miejmy nadzieję, że także poszerzania horyzontów; 3) łączy się z miejscem położenia siedziby Koła Studenów MISH, (a także redakcji „Myszliciela”) która znajduje się w podziemiach Collegium Norwidianum (sala P-03) i zdaje się przypominać mysią norę, zawsze pełną członków „Mysiej Rodziny”.

 

Wszystkie te sprawy mają odzwierciedlenie w poszczególnych, stałych działach naszej gazety. Jej tematyka krąży między innymi wokół bieżących wydarzeń kulturalnym, mających miejce zarówno na naszej Uczelni, jak i poza nią. Centralną częścią każdego numeru są referaty oraz artykuły popularnonaukowe autorstwa studentów MISH. Ponadto w poszczególnych numerach staramy się przybliżać prace Koła Studentów MISH, a także sylwetki choć niektórych MISHowców, ich pasje, zainteresowania, a także działalność pozauczelnianą. .Słowem: chcemy pokazać, że studenci MISH to ludzie otwarci, pełni pasji i poczucia humoru.

Już w październiku uchylimy drzwi „Kanciapy”[1]!

 

Do stałych rubryk należą:

 

  1. „Okiem Mystrza” - tekst autorstwa jednego z pracowników naukowych KUL. Związanego w jakiś sposób z MISH.
  2. „Mysz Miejska” - relacje z wydarzeń spoza murów naszej Uczelni, wywiady z interesującymi ludźmi.
  3. „Myszkując” - recenzje książek, płyt, koncertów, wszystko to, do czego myszy „się doszperały”.
  4. „Pułapka na Myszy” - tekst popularnonaukowy.
  5. „Przemyszlenia” - referaty naukowe studentów MISH.
  6. „Z Mysiej Nory” - tekst (najczęsciej w formie wywiadu) przybliżający sylwetkę jednego ze studentów naszego Wydziału.
  7. „Państwo Myszowcy radzą” – poradnik/ antyporadnik dla czytelników.

 

            ... i inne.

 

Już dziś zapraszamy do lektury pierwszego numeru!

Szukajcie go w lektoriach wydziałowych już w październiku.

 [1]              Kanciapa – siedziba Członków KNS MISH, miejsce spotkań, rozmów na tematy przeróżne ;)

Autor: Wojciech Bryda
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2010, godz. 20:09 - Bartłomiej Szymkowiak