Wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych
(edycja w roku 2023) w dyscyplinie NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH

Ogłoszenie o konkursie

Wniosek

Regulamin dyscyplinowy

 

Wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych
(edycja w roku 2023) w dyscyplinie NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Ogłoszenie o konkursie

Wniosek

Regulamin dyscyplinowy

 

REGULAMIN NAGRÓD DLA NAJLEPSZYCH PUBLIKACJI

Regulamin nagród dla najlepszych publikacji

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2023, godz. 12:10 - Łukasz Sarowski