Pracownicy Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania prowadzą interdyscyplinarne badania nad sposobami komunikowania społecznego rozumianego jako proces przebiegający między nadawcą a odbiorcą komunikatów z uwzględnieniem różnych kanałów medialnych. Program badawczy Instytutu ukierunkowany jest na poszukiwania metod badań złożonej rzeczywistości medialnej i opracowania tematyczne odnoszące się do zawartości komunikatów. Poszukiwania te posiadają wymiar ilościowy, jak i jakościowy w zależności od indywidualnie podejmowanej w Katedrach problematyki badawczej. Obejmują one takie kwestie, jak intencjonalność, skuteczność komunikacji, percepcja komunikatu, obraz wydarzeń i grup społecznych kreowany w mediach, wpływ procesów zachodzących w kulturze na przekaz medialny tj. voyeuryzm, ekshibicjonizm medialny, mechanizmy tabloidyzacji czy elementy populizm i naturalizmu w prasie. Podejmowane są prace nad warsztatem medialnym (dziennikarskim) oraz problematyką aksjologiczną (głównie związaną z wartościami i oceną dzieła medialnego). Poruszane są także prawne aspekty istnienia i wykorzystywania komunikatów medialnych.

Od początku funkcjonowania kierunku realizowane są liczne projekty badawcze zarówno ogólnopolskie, jak i międzynarodowe. Obejmują one między innymi obrazy medialne wydarzeń i zjawisk społecznych, badania nad dyskursem publicznym i komunikowaniem w administracji samorządowej.

computer_animated

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019, godz. 08:27 - Małgorzata Sławek-Czochra