Szanowni Studenci, aby dołączyć do zajęć online potrzebne będą Państwu kody zespołów, których nazwy pokrywają się z nazwami zajęć.

ZARZĄDZANIE

kody_zespolow_semestr_zimowy_2020-2021 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

kody_zespolow_semestr_zimowy_2020-21

kody_dziennikarstwo_i_komunikacja_spoleczna

 

 

 

ZARZĄDZENIE REKTORA NR ROP-0101-167/20 KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie trybu organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

Zał. 1 wzór wniosku o przeprowadzenie egzaminu zdalnego i wyznaczenie terminu
Zał. 2 wzór recenzji pracy dyplomowej

 

W zakresie uregulowanym zarządzeniem NR ROP-0101-167/20 zawiesza się zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

powtarzanie semestru powtarzanie semestru

przedłużenie sesji przedłużenie sesji

zasady_dyplomowania_w_idiz

zasady sporządzania przypisów i bibliografii na zarządzaniu

zal_3_zasdy_sporzadzania_przypisow_i_bibliografii_na_dziennikarstwie

zal._9_wzor_wniosku_o_dopuszczenie_do_egzaminu_i_wyznaczenie_terminu

https://www.kul.pl/wymogi-dotyczace-przygotowania-i-zlozenia-pracy-dyplomowej,art_21479.html

wzor_strony_tytulowej

recenzja_pracy_dyplomowej

zalacznik_nr_7_regulamin_praktyk

dziennikarstwo i komunikacja spoleczna I stopień - tezy obowiązujące

dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopień - tezy obowiązujące

zarządzanie I stopień - tezy obowiązujące

zarządzanie II stopień - tezy obowiązujące

lista_przedmiotow_obowiazkowych_na_zarz_i_stop_2019-20

lista_przedmiotow_obowiazkowych_zarz_ii_stopien_2019-20

 

Autor: Ewa Baran
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2020, godz. 19:45 - Małgorzata Sławek-Czochra