Z przyjemnością informujemy, że ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski, który przez wiele lat sprawował funkcję kierownika naszej katedry, został odznaczony tytułem Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 20.03.2014. Recenzentami dorobku Księdz Profesora Kazimierza Popielskiego byli prof. dr hab. Czesław Czabała oraz prof. dr hab. Zbigniew Zaleski.

 

 

 

zdj1zdj2

Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2014, godz. 16:59 - Joanna Mielniczek