Prace doktorskie powstałe na Specjalizacji Duszpasterstwa Rodzin KUL

 

1. Ks. S. Bradtke. Logopatologiczna pedagogizacja rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki i terapii zaburzeń mowy typu konstytucjonalnego. Studium z pedagogiki specjalnej na podstawie literatury i własnych badań. Lublin 1974 (promotor ks. prof. dr hab. P. Poręba).

 

2. Ks. J. Styrna. Przemiany religijnej funkcji rodziny w środowisku wiejskim. Na przykładzie wybranych wsi powiatu tarnowskiego. Lublin 1974 (promotor ks. prof. dr hab. W. Piwowarski).

 

3. Ks. Z. Domagalski. Model rodziny w pismach W. Majdańskiego. Lublin 1975 (promotor ks. prof. dr hab. P. Poręba).

 

4. Ks. P. Porada. Wpływ czynnika religijnego na spójność i trwałość więzi małżeńskiej w wypowiedziach małżonków diecezji opolskiej. Lublin 1975 (promotor ks. prof. dr hab. P. Poręba).

 

5. Ks. J. Szkodoń. Nierozerwalność małżeństwa jako problem pastoralny Kościoła w Polsce w latach 1945-1975. Lublin 1975 (promotor ks. prof. dr hab. P. Poręba).

 

6. Ks. J. Wilk. Problem współczesnego katechumenatu rodzinnego. Studium pastoralne. Lublin 1976 (promotor ks. prof. dr hab. P. Poręba).

         

7. Ks. Jan Wilk. Rodzina chrześcijańska jako optymalne środowiska wychowawcze małego dziecka. Lublin 1977 (promotor ks. prof. dr hab. P. Poręba).

 

8. K. Wojaczek. Teologia pracy w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II. Studium dogmatyczno-pastoralne. Lublin 1979 (promotor ks. prof. dr hab. A. L. Szafrański).

         

9. Ks. S. Górni. Wpływ czynnika religijnego na trwałość i spójność związku małżeńskiego (na przykładzie badań mieszkańców Rzeszowa). Lublin 1980 (promotor ks. prof. dr hab. P. Poręba).

 

10. Ks. A. Tomkiewicz. Obraz siebie i partnera u nowożeńców. Lublin 1980 (promotor ks. prof. dr hab. P. Poręba).

         

11. Ks. J. Śledzianowski. Jedynak w życiu małżeńskim i rodzinnym na podstawie badań jedynaków i ich współmałżonków. Lublin 1980 (promotor ks. prof. dr hab. P. Poręba).

         

12. Ks. R. Banasik. Wpływ czynnika religijnego na spójność i trwałość małżeństwa w wypowiedziach małżonków miasta Krakowa. Lublin 1981 (promotor ks. prof. dr hab. P. Poręba).

         

13. Ks. J. Rasiak. Model małżeństwa i rodziny w wypowiedziach maturzystów miasta Wrocławia i jego konfrontacja z oficjalnym modelem katolickim. Lublin 1982 (promotor ks. prof. dr hab. P. Poręba).

 

14. Ks. T. Kądziołka. Wpływ czynnika religijnego na spójność i trwałość małżeństwa na przykładzie mieszkańców Lublina. Lublin 1983 (promotor ks. prof. dr hab. P. Poręba).

 

15. Ks. Paweł Świtała. Środowisko społeczne a ideał małżeństwa i rodziny w świetle wypowiedzi młodzieży wybranych miast. Lublin 1983 (promotor ks. prof. dr hab. R. Rak).

 

16. Ks. J. Koc. Przemiany religijnej funkcji rodziny w środowisku wielkomiejskim. Studium socjologiczne na przykładzie parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Szczecinie. Lublin 1984 (promotor ks. prof. dr hab. W. Piwowarski).

         

17. Ks. Vjakosłav Saravania. Wychowanie w świetle katolickich czasopism popularnych polskich i chorwackich w latach 1965-1985. Lublin 1987 (promotor ks. prof. dr hab. R. Rak).

         

18. Ks. Wiesław Rodzewicz. Preewangelizacja dzieci w rodzinie. Studium na podstawie badań wybranych parafii diecezji olsztyńskiej. Lublin 1988 (promotor ks. prof. dr hab. R. Rak).

 

19. Ks. Jerzy Poręba. Wpływ rodziny na powołanie kapłańskie w świetle wypowiedzi alumnów Lubelskiego Seminarium Duchownego i ich rodziców. Lublin 1993 (promotor ks. prof. dr hab. R. Rak).

 

20. Ks. Jerzy Dzierżanowski. Konflikty małżeńskie jako problem duszpasterski w świetle dokumentacji Synodu Biskupiego w Opolu. Studium pastoralne. Lublin 1994 (promotor ks. prof. dr hab. J. Wilk).

         

21. Ks. Zygmunt Czaja. Główne założenia szenstackiego systemu wychowawczego w świetle wypowiedzi ks. Józefa Keutenicha. Lublin 1994 (promotor ks. prof. dr hab. J. Wilk).

         

22. Ks. Marian Kaszowski. Odnowa życia rodzinnego w Ruchu „Domowy Kościół”. Studium pastoralne w świetle badań na terenie diecezji przemyskiej. Lublin 1994 (promotor ks. prof. dr hab. J. Wilk).

         

23. Ks. Jerzy Kułaczkowski. Starotestamentalne ujęcie wychowawczej funkcji rodziny. Studium pastoralne na przykładzie Księgi Syracha. Lublin 1997 (promotor ks. prof. dr hab. J. Wilk).

         

24. Beata Parysiewicz. Rola matki we współczesnej rodzinie polskiej w świetle badań Katedry Pedagogiki Rodziny ITP KUL 1972-1994. Lublin 1998 (promotor ks. prof. dr hab. J. Wilk).

         

25. Ks. Jan Biedroń. Małżeństwo chrześcijańskie jako komunia osób w świetle posoborowych dokumentów Kościoła. Lublin 1999 (promotor ks. prof. dr hab. J. Wilk).

         

26. Ks. Robert Bieleń. Zadania duszpasterstwa rodzin we współczesnej Polsce. Studium pastoralne w świetle wybranych badań i raportów o stanie rodziny po roku 1989. Lublin 2000 (promotor ks. prof. dr hab. J. Wilk).

 

27. Ks. Krzysztof Kozioł. Recepcja nauki Kościoła o patologiach życia seksualnego. Na podstawie wypowiedzi młodzieży – studium pastoralne. Lublin 2000 (promotor ks. prof. dr hab. J. Wilk).

 

28. Ks. Zbigniew Zarembski. Wychowanie do wiary w nauczaniu Jana Pawła II. Studium teologiczno-pastoralne. Lublin 2001 (promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński).

 

29. Ks. Jacek Goleń. Postawy rodziców wobec zadań wychowania seksualnego. Studium pastoralne. Lublin 2004 (promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński).

 

30. Ks. Grzegorz Trąbka. Koncepcja rodziny w nauczaniu biskupów amerykańskich zawarta w „Orgins CNS Dokumentarny Sernice” (1981-2004). Lublin 2006 (promotor ks. prof. dr hab. A. Drożdż).

 

31. Ks. Grzegorz Pyźlak. Recepcja przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego przez narzeczonych. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych w wybranych parafiach w Polsce. Lublin 2006 (promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński).

 

32. Ks. Mariusz Ostaszewski. Religijność a więź małżeńska w świetle badań małżeństw z parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Iławie. Lublin 2007 (promotor bp prof. dr hab. K. Ryczan).

         

33. Ks. Adam Dzióba. Stosunek narzeczonych do ludzkiej płodności. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych z Diecezji Rzeszowskiej. Lublin 2008 (promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński).

 

34. Żaneta Kała. Postawy studentów uczelni lubelskich wobec eklezjalnego programu przygotowania do małżeństwa. Lublin 2008 (promotor bp prof. dr hab. K. Ryczan).

 

35. Anna Walkowska. Wpływ rodziny na wychowanie chrześcijańskie młodzieży. Studium teologicznopastoralne w świetle badań młodzieży ze szkół policealnych w Lublinie. Lublin 2008 (promotor ks. prof. dr hab. W. Przygoda).

 

36. Ks. Jarosław Kamiński. Zadania duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” i dokumentów  Kościoła w Polsce. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin 2009 (promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński).

         

37. Ks. Marek Machała. Bezrobocie a więź małżeńska. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań małżonków z Archidiecezji Przemyskiej. Lublin 2009 (promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński).

 

38. Ks. Piotr Arbaszewski. Rodzina podmiotem przygotowania do sakramentu małżeństwa. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań maturzystów w Diecezji Drohiczyńskiej. Lublin 2009 (promotor ks. dr hab. W. Przygoda, prof. KUL).

 

39. O. Piotr Zajączkowski. Postawy wobec prokreacji a więź małżeńska. Studium empiryczne z Duszpasterstwa Rodzin na podstawie badań małżonków w parafii Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie. Lublin 2010 (promotor ks. dr hab. W. Przygoda, prof. KUL).

 

40. Ks. Kazimierz Niemirka. Spójność i trwałość małżeństwa a religijność w świetle badań małżonków z Siedlec. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin 2010 (promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński).

 

41. Ks. Sławomir Ałaszewski. Rodzina jako Kościół domowy. Z duszpasterstwa rodzin na podstawie badań małżonków z Diecezji Pelplińskiej. Lublin 2010 (promotor ks. dr hab. W. Przygoda, prof. KUL).

 

42. Joanna Płońska. Rodzina miejscem kształtowania dojrzałej osobowości na podstawie "Wychowawcy" (1993-2004). Lublin 2010 (promotor ks. prof. dr hab. A. Drożdż).

 

43. Ks. Michał Kiersnowski. Wychowanie religijne dziecka w rodzinie. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań rodziców dzieci pierwszokomunijnych w parafiach Prowincji Chrystusa Króla Księży Pallotynów. Lublin 2011 (promotor ks. dr hab. W. Przygoda, prof. KUL).

 

44. Ks. Grzegorz Koc. Funkcje założone i realizowane Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle materiałów formacyjnych i badań małżonków Domowego Kościoła z Diecezji Siedleckiej. Lublin 2011 (promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński).

 

45. Żanna Nowakowska. Realizacja powołania małżonków do świętości. Studium z duszpasterstwa rodzin na podstawie badań małżonków należących do Odnowy w Duchu Świętym. Lublin 2012 (promotor ks. dr hab. W. Przygoda, prof. KUL).

 

46. Ks. Tomasz Cuber. Apostolat rodziny chrześcijańskiej w świetle dokumentów Kościoła współczesnego 1965-2009. Studium teologicznopastoralne. Lublin 2012 (promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński).

 

47. Ks. Grzegorz Lipiec. Koncepcja duszpasterstwa rodzin w ujęciu ks. P. Poręby i ks. J. Wilka. Lublin 2013 (promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński).

 

48. Ks. Mirosław Dowda. Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego w diecezji Wiłkawiszskiej na Litwie w latach 1990-2012. Lublin 2014 (promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński).

Autor: ks. Grzegorz Pyźlak
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, godz. 08:04 - Grzegorz Pyźlak