Informacje dla kandydatów na studia doktoranckie z Duszpasterstwa rodzin

 

Wymagane dokumenty:

 

  • Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dla kandydatów, który należy wydrukować ze strony http://rekrut.kul.lublin.pl;
  • oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
  • świadectwo chrztu św. (dotyczy osób świeckich);
  • w przypadku osób duchownych i konsekrowanych – zgoda od władz duchownych na podjęcie studiów doktoranckich;
  • aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki;
  • urzędowo potwierdzoną kserokopię dokumentu tożsamości;
  • 4 fotografie;
  • zaświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

 

Więcej informacji można uzyskać:

 

Dziekanat Wydziału Teologii

Collegium Jana Pawła II, p. 841

Tel.: (081) 445-38-41

e-mail: gpyzio@kul.pl; jacgolen@gmail.com

 

 

Autor: Grzegorz Pyźlak
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2019, godz. 23:40 - Grzegorz Pyźlak