1. Grzegorz Adamczyk, Synteza czy zanik wartości w świadomości młodzieży? „Zeszyty Naukowe KUL 41:1998 nr 3-4(163-164), s. 129-148.
  2. Grzegorz Adamczyk, Wartości kultury młodzieżowej – „wytwór“ ingerencji dorosłych? „Universitas Gedanensis”, R.13, 2001, nr 2 (24), s. 41-48.
  3. Grzegorz Adamczyk, Przemiana wartości – proces nieodwracalny? Rolanda Ingleharta i Helmuta Klages modele zmiany społecznej, w: Zeszyty Społeczne KIK, Rok X, nr 10, Lublin 2002, s. 141-154.
  4. Grzegorz Adamczyk, Wartości indywidualne w świadomości młodzieży polskiej i niemieckiej. Studium socjologiczne, TN KUL, Lublin 2003.
  5. Grzegorz Adamczyk, Marek Jeżowski, Leon Smyczek, Postawy młodzieży szkół średnich wobec narkomanii. Studium socjologiczne. TN KUL, Lublin 2004.
  6. Grzegorz Adamczyk, Style życia Polaków. Próba socjologicznej typologii, „Roczniki Nauk Społecznych“, t. XXXIII, z. 1-2005, Lublin 2005, s. 165-182.
  7. Elmar Lange, Sunjong Choi, Dojin Yoo, Grzegorz Adamczyk, Jugendkonsum im internationalen Vergleich. Eine Untersuchung der Einkommens-, Konsum-, und Verschuldungmuster der Jugendlichen in Deutschland, Korea und Polen, Wiesbaden 2005.
  8. Grzegorz Adamczyk, Peter Gostmann, Polen zwischen Nation und Europa. Zur Konstruktion kollektiver Identität im polnischen Parlament, Wiesbaden 2007.
  9. Elmar Lange, Sunjong Choi, Dojin Yoo, Grzegorz Adamczyk, Zachowania konsumenckie młodzieży w perspektywie międzynarodowej. Studium empiryczne o dochodach, konsumpcji i zadłużeniu młodzieży w Niemczech, Korei Południowej i Polsce, Lublin 2008.
  10. Grzegorz Adamczyk, Kompensacyjne i demonstratywne zachowania – przejaw przemiany moralności?, w: J. Baniak (red.), Metodologia i problematyka socjologii moralności, Poznań 2009, s. 203-214.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2012, godz. 16:08 - Aleksandra Dziak