Asystent w Katedrze Zarządzania Pracownikami w Organizacji

kontakt:   agnieszka.marek@kul.pl

 

Agnieszka Marek pracuje jako asystent w Katedrze Zarządzania Pracownikami w Organizacji w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania KUL Jana Pawła II. W 2012 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu socjologii organizacji na podstawie rozprawy pt.: "Kapitał społeczny powiatów a kultura organizacyjna starostw powiatowych w Polsce. Studium socjologiczne", napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Arkadiusza Jabłońskiego. Ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Jej badania naukowe koncentrują się wokół zarządzania wiedzą, zarządzania przez wartości oraz networkingu w biznesie. Prowadzi zajęcia z zakresu podstaw zarządzania, nauk o organizacji, koncepcji zarządzania, przywództwa, zarządzania wiedzą i zarządzania kulturą organizacyjną.

Jest kuratorem Studenckiego Koła Przedsiębiorczości, koordynatorem programów Erasmus+ i MOST dla kierunku Zarządzanie.

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, godz. 11:32 - Małgorzata Sławek-Czochra