Adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów

 

kontakt: wasil@kul.lublin.pl

 

Dziennikarka radiowa i medioznawca. W latach 2001-2016 dziennikarka Polskiego Radia Lublin. Na KUL uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych (praca doktorska „Szuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku”, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Ferta; recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Stępnik, prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek). Egzamin doktorski zadała z wynikiem summa cum laude. W latach 1995-2000 odbyła studia magisterskie w Instytucie Filologii Polskiej KUL ukończone obroną pracy magisterskiej „«O Polskę idzie, nie o drobiazgi literackie…» Teofila Lenartowicza prelekcje o literaturze polskiej” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Ferta (recenzent: prof. dr hab. Stanisław Fita).

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2020, godz. 11:22 - Małgorzata Sławek-Czochra