Dr n. hum. w zakresie socjologii, specjalność: socjologia rodziny.

 

Zainteresowania naukowe: małżeństwo i rodzina w kontekście przemian społecznych, metody badań społecznych oraz analiza danych empirycznych.

 

Publikacje książkowe: Społeczne dylematy Europy (red., 2009), Współczesne oblicza demokracji (red., 2010), Społeczne wyzwania współczesnych państw (red., 2011), Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej (współautorstwo, 2010), artykuły. Udział w projekcie: Wsparcie rodzin w rozłące migracyjnej, w ramach FIO, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2009-2010).

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2017, godz. 02:44 - Tomasz Peciakowski