Adiunkt w Katedrze Zarządzania Pracownikami w Organizacji

kontakt:   grzegorz.wesołowski@kul.pl

 

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Pracownikami w Organizacji w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania, członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W 2010 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku agrobiznes na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W 2013 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

W 2016 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, rozprawa doktorska pt. "Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów" (promotor: prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk) została obroniona na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Dysertacja doktorska została nagrodzona wyróżnieniem Jury Konkursu oraz wyróżnieniem specjalnym Związku Banków Polskich w II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

 

Do głównych zainteresowań badawczych dr. Grzegorza Wesołowskiego należą zagadnienia związane z:

  1. marketingiem (ze szczególnym uwzględnieniem marketingu relacji i  marketingu personalnego),
  2. zarządzaniem wizerunkiem przedsiębiorstw,
  3. zarządzaniem wizerunkiem pracodawcy,
  4. zarządzaniem relacjami z klientem (CRM).
Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, godz. 11:33 - Małgorzata Sławek-Czochra