Adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej

 

 

Kontakt: aduda@kul.pl

konsultacje: środa 16.40-18.20 CP-35

Zainteresowania naukowe dr hab. Anety Dudy skupiają się wokół aktywizmu konsumenckiego, reklamy społecznej, public relations, socjotechnik medialnych.

Funkcje: opiekun Akademii Młodych Dziennikarzy, zastępca przewodniczącego Komitetu Okręgowego w Lublinie Olimpiady Wiedzy o Mediach

Kompetencje zawodowe

od  2008 - adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej

od  2007 - adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury

od  2004 - asystent w Katedrze Socjologii Kultury

 

Wybrane publikacje

 Monografie:

Konsumpcja. Teorie i badania. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 (Spis treści: konsumpcja_teorie_badania_aneta_duda, okladka)

Język mitu w reklamie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010

Public relations miast i regionów. Dobre praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Difin 2010 (redakcja).

Medialne reprezentacje kultury. Społeczeństwo. Polityka. Promocja. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 (redakcja).

Wybrane artykuły:

 • Zmiany wartości w reklamie na podstawie analizy tygodników „Polityka” i „Newsweek”. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu“ nr 414/2015 s. 136-154.
 • Analiza dziecięcego dyskursu o markach. „Zeszyty Prasoznawcze nr 3 (223)/2015 626 – 637.
 • Prasa kobieca - między advertorialem a informacją. Analiza zawartości i odbioru advertoriali miesięcznika „Claudia”. „Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr 3/2015 s. 22-35
 • Czym się bawić? Funkcje marek dla dzieci – raport z badań siedmiolatków, „Kultura i Edukacja” nr 3/2014 s. 288-312.
 • Społeczne znaczenia marek wśród dzieci. „Marketing i Rynek” nr 4/2014 s. 38-44.
 • Consumer Identity Discourses in polish women's magazines. „Sociology & Healthcare” nr 2/2014 s.359-374.
 • Culture of Consumption: Poles‘ Consumer Attitudes. „Advances in Social Sciences Research” nr 1/2013 s. 171-186.
 • Strategie oporu konsumenckiego – dezercja z rynku czy współpraca? „Kultura i Społeczeństwo” nr 4/2013 s. 49-
 • Socjotechniki marki w kontekście teorii kultury konsumenckiej i kontestujących ją ruchów społecznych. „Forum Socjologiczne” nr 4/2013 s.133-153.
 • Public Relations in Poland in the light of results of empirical studies. W: Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference. Eds. M. Mokryš, A. Lieskovský. Institution of the University of Zilina 2012 s. 406- 416.
 • The role of the Internet in the Polish Parliamentary Elections in 2011. W: Advanced Research in Scientific Areas. Eds. M. Mokryš, A. Lieskovský. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilinas 2012 s. 468–476.
 • Kontrowersje wokół reklamy. Próba podsumowania społecznej krytyki tego zjawiska. „Roczniki Nauk Społecznych” nr 3/2011 s. 177-193.
 • Istota i rola public relations. W: Public relations miast i regionów. Dobre praktyki. Red. A. Duda. Warszawa: Difin 2010 s. 15-49.
 • Public relations – informacja? W: Jaka informacja? L. Dyczewski. Lublin: KUL 2009 s. 121-130.
 • Globalne strategie reklamowe w przestrzeni wielokulturowej. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 2/2007 s.197–210.

Udział w konferencjach, sympozjach i in.:

 Downshifting – alternatywa poza systemem? XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Gdańsk 14-17 września 2016 r.

Zmiany wartości w reklamie na podstawie analizy tygodników „Polityka” i „Newsweek”. Międzynarodowa konferencja pt. Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badań. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 27 października 2015 r.

Identity Discourses in polish women's magazines. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Social Sciences and Arts. Bulgarian Academy of Sciences. Albena 1-9 września 2014 r.

Culture of Consumption: Poles‘ Consumer Attitudes. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  Advances in Social Sciences Research. Sydney 29–31 marca 2013.

Funkcje marek dla dzieci III Kongres PTKS pt. Mediatyzacja życia, kultury, polityki. Kraków 26-28 września 2013 r.

Public Relations in Poland in the light of results of empirical studies. Międzynarodowa Konferencja Naukowa EIIC  3–7 września 2012 r.

The role of the Internet in the Polish Parliamentary Elections in 2011. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Advanced Research in Scientific Areas 3–7 grudnia 2012 r.

 

Zrealizowane projekty, granty i in.:

 • Nowatorski projekt SEM (social engagement marketing) z wielowymiarowym system trackingowym aZaSaD i komunikacją online. Nauki społeczne dla gospodarki. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera. NCBiR 2013.
 • Program e-public relations dla zwiększenia konkurencyjności firmy "Centrum Internetowe" na rynku regionalnym. PAN, Lubelska Agencja Ochrony Środowiska - fundusze unijne 2013.
 • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2012.
 • Współczesne mity społeczne upowszechniane w dyskursie. Komitet Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010-2011.
 • Opracowanie koncepcji e-platformy edukacyjno-konsultingowej. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - fundusze unijne 2011.
 • Biznesowe narzędzia ICT w sektorze publicznym – diagnoza i rekomendacje.  Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego dla urzędu gminy. Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS - fundusze unijne
 • Projekt działań komunikacyjnych dla zwiększenia konkurencyjności firmy PR „Kreator”. Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 2012.
 • Strategia wdrożenia projektu innowacyjnego dla nowatorskich metod nauczania. Urząd Miasta Lublin 2011.
 • Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2008-2010.
 • Public relations w instytucjach rynku pracy. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2009.

Członkostwo w organizacjach naukowych, społecznych i w zespołach eksperckich:

Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2012), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2008) i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (2011).

Stypendystka Scholarship and Training Fund American Community Administrative Group. Los Angeles. USA (2014); Towarzystwa Naukowego KUL. Londyn. Anglia (2013); Programu Erasmus - Universidade Católica Portuguesa. Palma de Cima Lizbona Portugalia (2012).

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:

2015 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

2015 – Nagroda Rektorska

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, godz. 11:38 - Małgorzata Sławek-Czochra