Kierownik Katedry Zarządzania Pracownikami w Organizacji

kontakt:   grzegorz.zasuwa@kul.pl

Grzegorz Zasuwa jest profesorem w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzone przez niego badania dotyczą zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności przedsiębiorstw, bojkotów konsumenckich oraz marketingu społecznie zaangażowanego. Wyniki jego badań były publikowane przez krajowe jak i zagraniczne czasopisma, w tym: Journal of Business Research, Social Responsibility Journal, Corporate Communication: An International Journal. Doktor Zasuwa jest także członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz European Marketing Academy, recenzował między innymi dla: Journal of Business Research, Journal of Business and Industrial Marketing, Business Ethics: A European Review.

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2022, godz. 11:03 - Sylwia Kostrzewa