DYREKTOR INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA I ZARZĄDZANIA

Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów

 

 

Kontakt: justyna.szulich-kaluza@kul.pl

juszka@kul.pl

 

Od 1. października 2001 roku zatrudniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury) jako asystent, od 1. października 2004 jako adiunkt, od 1. października 2008  w Katedrze Kultury Medialnej w nowo powołanym Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, od 1. marca 2016 jako adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej, od 1. października 2016 do 1 marca 2020 roku pełniła funkcję Kierownika Katedry Komunikacji Wizualnej.

Ścieżka naukowa:

1990-1996 studia magisterskie, socjologia KUL, praca magisterska obroniona z wyróżnieniem pt. Obraz Polaka w tygodniku Der Spiegel, promotor –  prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv., wyróżniona Nagrodą Polskiego Towarzystwa Socjologicznego im. Floriana Znanieckiego za najlepszą pracę magisterską w roku 1996

1994-1996 - Studium Samorządowe przy Fundacji Rozwoju KUL i Fundacji Konrada Adenauera.

1996-2000 studia doktoranckie, socjologia  KUL 1996-2000; dysertacja doktorska pt. Obraz Polski, Francji, Czech i Słowacji  w tygodniku Der Spiegel w latach 1989–1997, promotor   prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv. (2001)

20.11.2014 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL na podstawie rozprawy: Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych i dorobku  naukowego

18.10.2017 uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zajęcia zlecone: Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL (1996-2006);  Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli na kierunku socjologia (lata 2002-2004);  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie na kierunkach: socjologia, doradztwo zawodowe (od 2005); Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej na kierunku socjologia (2006-2009); Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2007-2008).

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, Akademii Społecznej.

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, godz. 12:26 - Małgorzata Sławek-Czochra