Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów

 

Kontakt: mgruch@kul.pl

 

Kulturoznawca, socjolog. Od 2008 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Podejmowane problemy badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień:

  • Komunikacja wizualna w nowych mediach i technologiach informacyjno-komunikacyjnych
  • Etapy rozwoju internetu (Web. 1.0, Web. 2.0, Web. 3.0, Internet semantyczny, Internet Rzeczy) w aspekcie kultury wizualnej
  • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
  • Społeczno-kulturowe determinanty społeczeństwa informacyjnego, sieciowego oraz wiedzy
  • Kultura medialna
  • Formy ochrony odbiorców/użytkowników mediów i nowych technologii (instytucjonalne, prawne, konsumenckie, edukacja medialna).

 

Zajęcia zlecone: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie (2002-2003), Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (2003-2004), Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie (2003-2011), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej (2007-2011), Politechnika Lubelska (2009-2011).

Redaktor Naczelna „Roczników Kulturoznawczych”

Członek: Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2017), Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (od 2014), Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2014), Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (od 2009), Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (od 2009),  a od 2017 członek korespondent TN KUL, Forum Edukacji Medialnej, działającego przy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w Warszawie (2008-2010), Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo-Regionalnego (od 2008).

Zobacz więcej: http://pracownik.kul.pl/Malgorzata.Gruchola

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2020, godz. 09:11 - Małgorzata Sławek-Czochra