Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji

kontakt:   joanna.niewiadoma@kul.pl

Joanna Niewiadoma jest wykładowcą w Katedrze Zarządzania Pracownikami w Organizacji. Jest absolwentką Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą tematyki związanej z różnymi aspektami zarządzania ryzkiem w organizacji oraz zastosowaniem metod matematycznych i statystycznych w zarządzaniu i ekonomii.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z takich przedmiotów jak matematyka , statystyka matematyczna, badania operacyjne oraz technologie analityczne w pracy ekonomisty.

Pełni funkcję Opiekuna zawodowych praktyk studenckich w ramach, której współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami przyjmującymi studentów na praktykę. Jest również Kuratorem Studenckiego Koła Innowacji-Transferu Wiedzy do Biznesu.

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, godz. 12:31 - Małgorzata Sławek-Czochra