Adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów

 

 

 

Kontakt: malgorzataczochra@o2.pl

 

Od 2010 roku w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, od 2013 roku w Katedrze Komunikacji Wizualnej. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, studiów magisterskich na kierunku Socjologa UMCS i studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Wcześniej związana z firmą BestPoż AB jako Specjalista ds. Marketingu i Reklamy (1998-2010) i warszawskim J&P Studiem Grafiki Filmowej (1995-1997).

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Akademii Społecznej - sekretarz lubelskiego oddziału towarzystwa.

Autorka statuetki Akademickiego Lauru Dziennikarskiego i współautorka ilustracji do książki Znaki tożsamości katolika, czyli o przykazaniach kościelnych we współczesnym kontekście. Red. L. Dyczewski. Częstochowa: Kuria Metropolitalna. Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2011.

 

Zainteresowania naukowe dr Małgorzaty Sławek-Czochry skupiają się wokół obecności sztuki w przestrzeni publicznej, komunikacji artystycznej i analizy przekazów medialnych.

 

 

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, godz. 12:34 - Małgorzata Sławek-Czochra