Dr Mateusz Szast (szastmateusz@gmail.com) urodził się w roku 1987 w Nisku. Edukację na poziomie gimnazjalnym i licealnym odbył w Rudniku nad Sanem, tam też w roku 2006 złożył egzamin dojrzałości.

 

Studia socjologiczne pierwszego i drugiego stopnia zrealizował w latach 2007 – 2012 na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Ukończył je z wyróżnieniem, uzyskując tytuł magistra socjologii.

 

Równolegle podjął studia licencjackie na kierunku prawa w Filii KUL w Stalowej Woli, kontynuowane później na poziomie magisterskim w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu i Zamiejscowym Wydziale Prawa i Administracji w Rzeszowie. W roku 2015 uzyskał tytuł magistra prawa kończąc studia z wynikiem bardzo dobrym.

 

Mgr Mateusz Szast nie poprzestał na tych dwóch kierunkach studiów wyższych, bowiem podjął studia podyplomowe, najpierw w latach 2010-2012 były to studia w zakresie Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa zrealizowane na Wydziale Nauk Społecznych KUL w Lublinie; następnie zaś w latach 2013-2014 studia podyplomowe w zakresie Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji oraz Europejskim Instytucie  Psychologii Biznesu w Lublinie, i uzyskał tytuł Trenera Biznesu.

 

Mgr Mateusz Szast jest autorem 46 publikacji, z czego dwie to prace zbiorowe pod redakcją doktoranta, pozostałe to artykuły lub sprawozdania zamieszczane w czasopismach recenzowanych (z listy B) i rozdziały w różnych pracach zbiorowych.

 

Brał udział z referatami lub komunikatami w 7 konferencjach międzynarodowych, 26  konferencjach o charakterze ogólnopolskim i 27 – o charakterze lokalnym (Stalowa Wola, Lublin).

 

Posiada duże doświadczenie w zakresie organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych. Od 7 lat pełni funkcję przewodniczącego Koła Naukowego Studentów Socjologii ,,Societas” Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli; w tym czasie brał udział w 8 projektach badawczych, także 2 międzynarodowych, realizowanych w ramach tegoż Koła. Za zaangażowanie w pracach Koła „Societas” i aktywność społeczną mgr M. Szast czterokrotnie otrzymał nagrodę Prorektora KUL.

 

Od 2014 r. jest członkiem Sekcji Kół Naukowych Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 11:21 - Tomasz Peciakowski