Adjunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej

 


Od 13 lipca 1998 r. magister filologii polskiej (UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Filologia Polska) a od 25 czerwca 2010 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (UMCS, Wydział Politologii).


Funkcje pełnione w IDiKS: członek komisji programowej, kierownik specjalizacji prasowej, opiekun pracowni prasoznawczej, koordynator szkoły prasowej KUL i „Kuriera Lubelskiego” (od 2013 r.), recenzent prac dyplomowych, w latach 2012 – 2014 opiekun roku I, II studiów magisterskich.
W latach 2012-2014 wykładowca na warsztatach dziennikarskich dla uczniów szkół gimnazjalnych „Stephanianum”.

 

Zobacz więcej o dr Olga Białek-Szwed.

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2020, godz. 11:35 - Małgorzata Sławek-Czochra