Dr Robert Derewenda, ur. 1977 w Tomaszowie Mazowieckim. W roku 2001 ukończył studia historyczne na KUL na podstawie pracy pt. Walka władz komunistycznych z oazowym Ruchem Światło-Życie w latach 1963-1981 napisanej na seminarium magisterskim prof. Jana Ziółka. W roku 2007 ukończył doktoranckie studia dzienne na KUL. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. „Historia Ruchu Światło-Życie w latach 1950-1985” 

Pełni funkcję opiekuna praktyk archiwalnych na kierunku historia: studia 1-go stopnia, studia 2-go stopnia.  

Prowadzi zajęcia z archiwistyki (w tym zajęcia praktyczne w archiwum). W latach 2004-2012 był dyrektorem Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie, które jest działem Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego. Od roku 2012 jest Dyrektorem Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego.   

Prowadzi zajęcia z dydaktyki historii. Jest nauczycielem historii i WOS w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie. W latach 2017-2019 był również nauczycielem historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie. Zajmuje się popularyzacją historii biorąc udział w programach telewizyjnych i radiowych, filmach dokumentalnych, spotkaniach z młodzieżą i dorosłymi.  

Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują zagadnienia z dziejów najnowszych Kościoła. Bada historię ruchu oazowego i działalności ks. Franciszka Blachnickiego. Zajmuje się kwestiami związanymi z dydaktyką historii we współczesnej szkole.

 

Bibliografia

  

E-mail: robert.derewenda@kul.pl 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2020, godz. 13:11 - Natalia Turkiewicz