Dr Robert Derewenda w roku 2001 ukończył studia historyczne na KUL na podstawie pracy pt. „Walka władz komunistycznych z oazowym Ruchem Światło-Życie w latach 1963-1981” napisanej na seminarium magisterskim prof. Jana Ziółka. W roku 2007 ukończył doktoranckie studia dzienne na KUL. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. „Historia Ruchu Światło-Życie w latach 1950-1985”.

Pełni funkcję opiekuna praktyk archiwalnych na kierunku historia: studia 1-go stopnia, studia 2-go stopnia.

Prowadzi zajęcia z archiwistyki (w tym zajęcia praktyczne w archiwum). W latach 2004-2012 był dyrektorem Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie, które jest działem Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego. W latach 2012-2022 był Dyrektorem Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego.

Prowadzi zajęcia z dydaktyki historii. W latach 2008-2021 był nauczycielem historii i WOS w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie. W latach 2017-2019 był również nauczycielem historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie. Od 2022 roku jest Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

Zajmuje się popularyzacją historii biorąc udział w programach telewizyjnych i radiowych, filmach dokumentalnych, spotkaniach z młodzieżą i dorosłymi.

Jest członkiem Zespołów Ministerstwa Edukacji i Nauki opracowujących podstawy programowe do przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość oraz wiedza o społeczeństwie.

Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują zagadnienia z dziejów najnowszych, archiwistyki i dydaktyki historii. Bada historię ruchu oazowego i działalności ks. Franciszka Blachnickiego.

Jest zaangażowany w sprawy społeczne. Pełni funkcję Radnego w Radzie Miasta Lublin VIII kadencji (lata 2018-2023).

Prywatnie wdowiec, ojciec dwójki dzieci, zawodnik amatorskich drużyn piłkarskich.

 

E-mail: robert.derewenda@kul.pl

 

Bibliografia

  

 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2022, godz. 20:17 - Natalia Turkiewicz