Adiunkt w Katedrze Języka, Retoryki i Prawa Mediów

 

 

kontakt:wojciech.wcisel@kul.pl

 

W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. „Wolontariat i akcje charytatywne w mediach regionu lubelskiego po 1989 r.”.


Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wizerunek cudzoziemców w mediach, medialny wymiar migracji i uchodźstwa, aktywność społeczna w mediach, wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

 

Interesuje się również: komunikacją interpersonalną, edukacją międzykulturową, ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, motywacją i kreowaniem programów wolontariackich, metodami pracy nad projektem i pracą w grupie, pisaniem i realizacją projektów. W 2009 r. zdobył certyfikat trenera komunikacji interpersonalnej.


Autor artykułów i publikacji oraz kierownik i lider merytoryczny projektów badawczych w zakresie wzajemnych relacji między mediami a organizacjami pozarządowymi, imigracją i wolontariatem. Realizował międzynarodowe projekty w Wielkiej Brytanii, Szkocji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Niemczech, Czechach i na Słowacji. Zastępca Prezesa Centrum Wolontariatu. Od 2008 współpracownik Stowarzyszenia Solidarności Globalnej, autor i koordynator projektów stowarzyszenia, osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami, organizowanie konferencji prasowych i imprez promocyjnych Stowarzyszenia. Współautor programów telewizyjnych i radiowych służących promocji wielokulturowości i integracji cudzoziemców. Szanowany ekspert medialny w temacie imigracji, uchodźców i integracji cudzoziemców. Członek Zespołu ekspertów KUL. Dziennikarz radiowy, od 2011 roku prowadzi własną audycję radiową „Pasja Życia” na antenie Radia eR w Lublinie. Pasjonat wycieczek górskich, sportu i udziału w masowych imprezach sportowych.

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2023, godz. 10:47 - Anna Kowalczyk