DFP Tourisme & Hôtellerie B1

część I

rozumienie ze słuchu (épreuve 1 i 2)

9.00-9.45

(45 min.)

21.03.2015

(sobota)

s. GG-350

 

przerwa 10 min.

część II

rozumienie tekstów pisanych (épreuve 1 i 2)

9.55-10.55

(60 min.)

przerwa 10 min.

część III

wypowiedź pisemna (épreuve 1 i 2)

11.05-12.05

(60 min.)

 

 

DFP AFFAIRES

B1

s. GG-412

DFP AFFAIRES B2

s. GG-243

21.03.2015

(sobota)

część I

rozumienie ze słuchu

(épreuve 1 i 2)

9.00-9.45

(45 min.)

 9.00-9.45

(45 min.)

przerwa 10 min.

część II

rozumienie tekstów pisanych

(épreuve 1 i 2)

9.55-11.35

(1 godz. 30 min.)

9.55-11.10

(1 godz. 15 min.)

przerwa 10 min.

część III

terminologia specjalistyczna i wypowiedź pisemna

-

 11.20-12.20

(60 min.)

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie Centrum Egzaminacyjnego Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Centre d’Examens de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris - CCIP) - tutaj: DFP Tourisme & Hôtellerie B1, DFP AFFAIRES B1 i DFP AFFAIRES B2.

 

UWAGA! Część ustna egzaminu DFP AFFAIRES B2 dla osób spoza KUL w dn. 21.03. br. odbędzie się w s. GG-345 (sekretariat IFS).

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2015, godz. 21:56 - Urszula Czyżewska