Od stycznia 2016 w ramach Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia działa Empiryczny Zespół Badawczy ADHD. Jest to grupa młodych naukowców z KUL-u i UMCS-u, którzy są przygotowywani do prowadzenia treningów poznawczych dla dzieci z ADHD. 

 
Kierownikiem Projektu jest mgr Natalia Kajka, która interesuje się procesami hamowania reakcji u dzieci z ADHD oraz ich wpływem na funkcje wykonawcze i kontrolę zachowania. W swoich badaniach naukowych opiera się na koncepcji neuropsychologicznych deficytów hamowania reakcji u dzieci z ADHD R.A. Barkleya. 

 

Mgr N. Kajka wraz ze swoim Zespołem ma ambicję zweryfikować tą koncepcję, a także sprawdzić, czy treningi poznawcze z wykorzystaniem Map Myśli będą wystarczającym wsparciem, aby zaobserwować różnice w procesach hamowania u dzieci z ADHD.

 

W listopadzie Zespół rozpocznie treningi na grupie dzieci z województwa lubelskiego. Osoby zainteresowane pracą Zespołu mogą się kontaktować z Panią N. Kajką. 

 

 

Spotkania Zespołu odbywają się we wtorki 19:00-21:00 w sali C605. 

Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016, godz. 21:21 - Joanna Mielniczek