Dr Krzysztof Ciepliński był jednym z organizatorów i uczestników FEPTO Research Committee Meeting, które odbyło się w dniach od 25 do 28 lutego 2016 w Helsinkach w Finlandii. 

 

Celem spotkania Komitetu Naukowego FEPTO było przedstawienie dotychczasowej wiedzy na temat psychodramy i metod pokrewnych, opracowanie kierunków i sposobów badań nad psychodramą, wymiana pomysłów badawczych, a także tworzenie wspólnego, międzynarodowego zaplecza badawczego.  

 

W trakcie konferencji dr Ciepliński wygłosił następujące referaty:

"Effects and change process in psychodrama group training for psychology students – model and first outcomes" i "Research, Theory and Practice in Dialog". 

 

Informacje na temat spotkania członków FEPTO i wyników ich pracy można znaleźć pod adresem: http://www.fepto.com/wp-content/uploads/Helsinki-RCM-report.pdf

Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016, godz. 21:55 - Joanna Mielniczek