W dniach od 6 do 9 października 2016 w Krakowie miało miejsce kolejne Spotkanie Komitetu Naukowego organizacji FEPTO, której aktywnym członkiem jest dr Krzysztof Ciepliński. Spotkanie zostało zatytułowane: Creativity in Psychodrama and Action Methods. Dr Ciepliński zaprezentował referat pod tytułem: Creativity in psychodrama and action metods research. 

 

Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016, godz. 22:13 - Joanna Mielniczek