piknik_romanisty_24-05-2022cafe_des_langues_ivDzien_Frankofonii_w_KUL_1glos_romanisty_7romanistyka-konkurs_wiedzy_o_francji2

ambassade_wizyta_def_2023

 

 

Romanistyka - Studia I stopnia

Grupy: początkująca i zaawansowana

Studia I stopnia oferują bogatą ofertę zajęć w ramach bloku ćwiczeń z Praktycznej Nauki Języka Francuskiego (m.in. fonetyka, wypowiedź ustna, wypowiedź pisemna, gramatyka praktyczna, leksyka i konwersacja, język i media, tłumaczenia). Proponujemy również kształcenie w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz historii i kultury Francji, zaś już od II roku studiów zajęcia z języka francuskiego w mediach, biznesie, hotelarstwie oraz geografii turystycznej Francji. Ponadto oferujemy już od I roku intensywną naukę drugiego wybranego języka romańskiego: hiszpańskiego lub włoskiego (m.in. leksyka i konwersacja, wypowiedź pisemna, gramatyka praktyczna, cywilizacja i kultura, zintegrowane sprawności językowe, tłumaczenia).

Na III roku studenci dokonują wyboru jednego z trzech obowiązkowych seminariów licencjackich: literackiego, językoznawczego lub kulturoznawczego, w ramach którego są zobowiązani przygotować pracę licencjacką i złożyć egzamin licencjacki.

 

 
                           Plan studiów
 
                                  Rozkład zajęć 2022/2023
 
 

                  Filologia romańska (II i III rok)

                   Plan studiów
                          Rozkład zajęć 2022/2023
                                                          Licencjat
 
      

Filologia romańska - Studia II stopnia

Nowy program od roku 2023/24!

 

W ramach obowiązkowego programu studiów studenci uczęszczają na zajęcia z praktycznej nauki dwóch języków: języka francuskiego i hiszpańskiego lub włoskiego, które mają na celu przygotowanie do komunikacji zawodowej i pracy w przedsiębiorstwie. Od roku 2023/24 studenci będą mogli również wybrać jedną z dwóch specjalizacji: nauczycielską lub tłumaczeniowo-kulturową.

 

Filologia romańska (studia II stopnia) - program od roku 2023/24.pdf

 

Studia II stopnia kończą się przygotowaniem  dyplomowej pracy magisterskiej w ramach jednego z trzech seminariów (literaturoznawstwo, językoznawstwo, akwizycja i dydaktyka) i złożeniem egzaminu magisterskiego.

 

            Plan studiów  

 

                 Rozkład zajęć 2022/2023

                                              

                             Regulaminy praktyk

   

                                        Magisterium

 

                                                Nasi Absolwenci

 
 
Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2023, godz. 21:35 - Edyta Kociubińska