UMOWY BILATERALNE

 

umowy_bilateralne_wniosek

 

WYJAZDY STUDENTÓW NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH UMÓW BILATERALNYCH

 

formularz_aplikacyjny

learning_agreement

 

 

STYPENDIA NAWA - WYMIANA OSOBOWA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I NAUKOWCÓW

 

zgloszenie_z_uczelni_na_wyjazd_studenci

zgloszenie_z_uczelni_na_wyjazd_naukowcy_i_doktoranci