1. Popielski K. (1996).Grant techniczny. Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia. Grant na technicznee wyposażenie Katedry.
  2. Popielski K. (2002). Grant doktorski dla mgr K. Cieplińskiego pt.: Doświadczanie wolności. (Psychologiczne badania empiryczne).
Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016, godz. 15:11 - Joanna Mielniczek