Miło nam poinformować, że pracownik Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia dr Krzysztof Ciepliński został wybrany do Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii w Warszawie. Doktor Ciepliński jest także Członkiem FEPTO Research Committee (Federation of European Psychodrama Training Organizations), a także Pomysłodawcą i Przewodniczącym Komitetu Naukowego Polskiego Instytutu Psychodramy
w Krakowie.

Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2015, godz. 02:37 - Joanna Mielniczek