PROGRAM KONFERENCJI

II OGÓLNOPOLSKA KOFERENCJA NAUKOWA

CHINY - INDIE
EKONOMICZNE SKUTKI ROZWOJU

 

 

9.00 - 9.40 - Otwarcie konferencji

 

Sesja poranna

Chiny oraz Indie w Gospodarce Światowej
Przewodnicząca prof. dr hab. Urszula Płowiec

9.40 - 10.00 - prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński
Profile cywilizacyjne Indii oraz Chin w XXI wieku

10.00 - 10.20 - prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
Chiny i Indie - dwie różne strategie rozwoju

10.20 - 10.40 - prof. dr hab. Stanisław Szukalski
Chiny i Indie na globalnym rynku usług. Stan i perspektywy

10.40 - 10.50 - dr Jakub Zajączkowski
Czynnik ekonomiczny w stosunkach indyjsko-chińskich u progu XXI w.

10.50 - 11.00 - mgr Agata Wancio
Atrakcyjność inwestycyjna Indii i Chin

11.00 - 11.10 - mgr Marcin Czarnacki
Aktywność gospodarcza i polityczna Chin i Indii w Ameryce Łacińskiej

11.10 - 11.20 - mgr Aneta Fiuk
Sektor usług w Chinach i Indiach

11.20 - 11.30 - mgr Andrzej Borowski
Konsekwencje rozwoju gospodarczego Chin i Indii dla gospodarek państw Unii
Europejskiej

11.30 - 11.40 - mgr Eliza Wilczyńska
Atrakcyjność lokowania inwestycji offshoringowych w Chinach i Indiach-
popularne wskaźniki

 

11.40 - 12.10 - Przerwa

 

12.10 - 12.40 - KONCERT
Chóru Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Karola Lipińskiego w Lublinie

 

Sesja popołudniowa

Gospodarcza specyfika Państw Środka oraz Kontynentu Indyjskiego
Przewodnicząca prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska

12.40 - 13.00 - prof. dr hab. Urszula Płowiec
Czynniki wzrostu i ekspansji Chin

13.00 - 13.10 - dr Józef Osoba
Państwo Środka a globalna równowaga światowa

13.10 - 13.20 - dr Piotr Misztal -
Konkurencyjność międzynarodowa gospodarki Chin w okresie 1992-2007.

13.20 - 13.30 - mgr Piotr Rubaj
Gospodarcze znaczenie Hongkongu dla Chińskiej Republiki Ludowej

13.30 - 13.40 - Ewa Rokicka, Wojciech Pietrowski
Społeczno-gospodarcze skutki transformacji chińskiej gospodarki

13.40 - 13.50 - Dominika Długosz
Wybrane aspekty wpływu reform systemowych oraz polityki rozwojowej na
wzrost gospodarczy Chin

13.50 - 14.00 - mgr Jolanta Sprysak
System finansowy Chin

14.00 - 14.10 - mgr Anna Surma Syta
Chiny w międzynarodowym obrocie usługami finansowymi

 

14.10 - 15.10 - Przerwa obiadowa

 

15.10 - 15.20 - mgr Dorota Marzec -
Niedochodowe organizacje mikrofinansowe w świecie i w Indiach

15.20 - 15.30 - dr Marcin Szewczak
Wpływ rozwoju gospodarczego Chin na konkurencyjność rolnictwa
W Unii Europejskiej

15.30 - 15.40 - mgr Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Rosyjsko - chiński obrót towarowy w latach 2001 - 2006

15.40 - 15.50 - mgr Kamil Zajączkowski
ChRL wobec krajów Południa (na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej).
Szansa oraz zagrożenie dla międzynarodowej pozycji UE
15.50 - 16.30 - Dyskusja
Przewodniczy prof. dr hab. Stanisław Szukalski

16.30 - mgr Piotr Sagan - Refleksje z podróży po Chinach, Indiach i Tybecie

 

 

Autor: Tomasz Kwarciński
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2008, godz. 23:13 - Tomasz Kwarciński