Seminaria

Katedry Ekonomii Międzynarodowej

 

22 stycznia 2021 r. 

Prezentacja koncepcji pracy doktorskiej mgr Marleny Gołębiowskiej pt. Konwergencja strukturalna zbiorów największych przedsiębiorstw wybranych krajów nowej” Unii w latach 2009–2018.  

 

15 stycznia 2021 r. 

Prezentacja rozdziału dra Andrzeja Żuka INTERREG CBC funds and cross-border markets at the Polish borders w monografii Poland in the Single Market: Politicseconomics, the euro wydawnictwa Routledge. 

 

8 stycznia 2021 r.

Prezentacja monografii dra hab. Bartosza Jóźwika, prof. KUL,

dra hab. Lecha Gruszeckiegoprof. KUL oraz mgr Antoniny Gavryshkiv “Relacje wzrostu gospodarczego i emisji dwutlenku węgla w państwach Europy Środkowej, Prace Instytutu Europy Środkowej, Lublin, 2020. 

 

18 grudnia 2020 r.  

seminarium z dr hab. Kingą Machowicz, prof. KULautorem monografii „Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwWydawnictwo DifinWarszawa 2020. Dyskutowano m.in. o aspektach praw człowieka wynikających z ich realizowania w sferze działalności gospodarczej wykonywanej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, w tym o prawie własności jako gwarancji możliwości prowadzenia tejże działalności. 

 

11 grudnia 2020 r. 

konsultacje z drem Bartoszem Sobotką członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Nowoczesnych Usług dla Biznesu (NUB) na temat dostosowania kształcenia do rynku pracy, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności studentów oraz  realizacji dydaktyki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ponadto dr Henryk Ponikowski wygłosił prelekcję o efektach kształcenia w ramach przedmiotów prowadzonych w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej. 

 

27 listopada 2020 r.  

seminarium z drem Pawłem Dąbrowskim autorem monografii „Przedsiębiorczość biurokratyczna, czyli o tym, jak politycy trwonią nasze pieniądze 

i szanse Polski na przyszłość, oraz co z tym można zrobić”.  

  

13 listopada 2020 r.  

Seminarium z drem Bartoszem Sobotką autorem monografii „Kompetencje jutra, czyli czego przyszłość będzie wymagała od naszych dzieci” OSMPower, 2020 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2021, godz. 19:44 - Antonina Gavryshkiv