Zapraszamy do zapoznania się z planem spotkań Władz Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Dziennikarstwa i Zarzadzania dla studentów I roku I i II stopnia.

 

DZIENNIKARSTWO I ROK I STOPNIA

Środa – 07.10.2020

Elementy socjologii (gr. 2) (nazwiska od Ku do Se)

– godz. 10.00 – 11.40 – C – 605

Elementy socjologii (gr. 3) (nazwiska od Sk do Ż )

– godz. 12.30 – 14.10 – C – 605

Propedeutyka prawa (gr.1) (nazwiska od A do Kowal)

– godz. 15.00 – 15.50 – C – 605

 

DZIENNIKARSTWO I ROK II STOPNIA

Środa – 07.10.2020

Przygotowywanie materiałów dziennikarskich (cały rok) – godz. 14.10 – 15.50 – CTW – 104

 

ZARZADZANIE I ROK I STOPNIA

Wtorek – 06.10.2020

Marketing (gr. 2) (nazwiska od Ko do Pe) – godz. 09.10 – 10.50 – C – 906

Matematyka (gr. 3) (nazwiska od Po do Ż) – godz. 09.10 – 10.50 – CTW – 104

Matematyka (gr.1) (nazwiska od A do Ki)  – godz. 10.50 – 12.30 – CTW – 203

 

ZARZĄDZANIE I ROK II STOPNIA

Środa – 07.10.2020

Statystyka matematyczna (cały rok) – godz. 10.00 – 10.50 – C – 906

 

 

UWAGA: osoby, które podczas procesu rekrutacji nie przedstawiły do wglądu oryginału świadectwa dojrzałości, proszone są o zabranie ze sobą dokumentów i dopełnienie tego obowiązku podczas odbioru legitymacji w dziekanacie w dniu spotkania.

 

Informacje dla studentów-grupy lektoratowe

 

Wydział Nauk Społecznych

Drodzy Studenci I roku,

w imieniu Kierownictwa oraz wszystkich lektorów pracujących w Studium Języków Obcych serdecznie Państwa witamy na naszym Uniwersytecie. Przez najbliższe 2 lata (4 semestry) będą Państwo uczęszczali na zajęcia z języka obcego, który wybrali w procesie rekrutacji. W trosce o jak najlepszą jakość nauczania przypisaliśmy Państwa do grup językowych na podstawie poziomu znajomości języka obcego, który określili Państwo potwierdzając podjęcie studiów.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL wszystkie zajęcia lektoratowe w rozpoczynającym się semestrze będą odbywały się w formie zdalnej na pomocą programu Microsoft Office 365 (aplikacja MS Teams).

Jak odnaleźć swój przydział do grupy lektoratowej:

 1. Posługując się własnym numerem albumu, który mogą Państwo znaleźć m.in.: na koncie w serwisie rekrutacyjnym rekrut.kul.lublin.pl lub na legitymacji studenckiej, muszą Państwo założyć konto w serwisie e-kul, a następnie w AKTUALNOŚCIACH odnaleźć listę z przydziałami do grup lektoratowych.

W celu określenia swojej grupy należy odszukać na liście własny numer albumu (CTRL+F), a następnie sprawdzić numer grupy, do której zostali Państwo przydzieleni (Symbol grupy składa się z następujących elementów: [język][numer grupy][poziom] Przykład: A015 B1). Zajęcia te należy odszukać w planie zajęć danego lektora. Interaktywny plan lektora prowadzącego zajęcia znajduje się w kolumnie zaraz za numerem grupy.

Listy z przydziałami do grup lektoratowych znajdują się także na stronie: www.kul.pl/spnjo

 

 1. Posiadając dostęp do platformy e-kul oraz aplikacji MS Office 365 należy dołączyć do zajęć danej grupy lektoratowej we wskazanym czasie. Ponieważ zostaliście już Państwo dodani do konkretnych grup językowych w aplikacji MS Teams, informacje o terminie zajęć znajdą Państwo także w swoich kalendarzach na tej platformie.
 2. W przypadku kolizji lektoratu z zajęciami kierunkowymi bardzo proszę o zgłoszenie tego faktu lektorowi podczas zajęć lub ewentualnie za pośrednictwem kontaktu e-mail (lista adresów mailowych pracowników zamieszczona jest na stronie www.kul.pl/spnjo). Postaramy się ten problem rozwiązać, tak aby umożliwić Państwu uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Link do całego dokumentu wns-2 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z prowadzącymi zajęcia lub sekretariatem Studium Języków Obcych (81 445 42 29; sjo@kul.pl)

 

SEKRETARIAT ds. studentów

 Sekretariat ds. studenckich (Dziekanat) kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Zarządzanie na Wydziale Nauk Społecznych znajduje się na V piętrze w Gmachu Collegium Jana Pawła II.

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godz.

od 9.00 do 13.00 oraz od 13.30 do 15.00

kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Zarządzanie - pokój C- 525

 (na czas stanu pandemii wprowadzone zostały zmiany funkcjonowania Uniwersytetu i poszczególnych jednostek zgodnie zarządzeniami Rektora KUL, prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami Władz Uczelni na stronie Uniwersytetu)

 1. PLAN STUDIÓW, ROZKŁAD ZAJĘĆ, GRUPY

 Plan studiów i rozkład zajęć, podział na grupy ćwiczeniowe na rok 2020/2021 znajduje się na platformie e-kul. Regulamin studiów na stronie głównej Uniwersytetu w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.

Zajęcia i szczegółowe informacje z wychowania fizycznego zostaną Państwu przekazane na 1-szych zajęciach, które odbędą się zgodnie z planem (obecność obowiązkowa). Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz obiekty sportowe zlokalizowane są w Kampusie Poczekajka przy ul. Konstantynów 1.

Informacje odnośnie lektoratów zostaną Państwu przekazane na stronach Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 1. LEGITYMACJE

 Legitymacja przysługuje na I-kierunku studiów oraz na II-kierunku dla osób, które realizują II kierunek poza KUL.

Opłata za legitymację -22 zł. Wstawiona zostanie na indywidualne konto studenta (w zakładce Płatności). Płatność przelewem do dnia do 25.10.2020 r.

Każdy student pierwszych lat studiów indywidualnie zgłosi się do sekretariatu, Wydziału według ustalonych harmonogramów, po odbiór legitymacji i złoży na piśmie ślubowanie oraz dopełni pozostałych niezbędnych formalności administracyjnych m. in. okazanie oryginału Świadectwa Dojrzałości. Prosimy o zachowanie i przestrzeganie rygorów sanitarnych: obowiązku zasłonięcia ust i nosa oraz zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy osobami oczekującymi przed sekretariatem.

W Sekretariacie można uzyskać zaświadczenie o studiowaniu.

 

Harmonogram odbioru legitymacji

Harmonogram odbioru legitymacji studenckich w Sekretariacie kierunku Dziennikarstwo i Zarządzanie pokój C-525 V piętro:

Legitymacje wydawane będą po okazaniu oryginału Świadectwa Dojrzałości i dostarczeniu oryginału Formularza dla osób zakwalifikowanych na studia. Dotyczy osób, które nie dopełniły ww. formalności.

 Legitymacje będą wydawane każdego dnia od 01 – 05.10.2020 r. według poniższego harmonogramu zgodnie z podziałem alfabetycznym:

Kierunek – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia

godz. 9.00 od A do Kowal

godz. 09.30 od Ku do Se

godz. 10.00 od Sk do Ż

Kierunek – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia

godz. 10.30 od B do Łag

godz. 11.00 od Łop do Wrób

Kierunek – Zarządzanie I stopnia

godz. 11.30 od A do Ki 

godz. 12.00 od Ko do Pe

godz. 12.30 od Po do Ż

Kierunek – Zarządzanie II stopnia

godz. 13.00 od B do Z

 1. KONTO STUDENT

 Każdy student powinien mieć założone konto indywidualne na platformie e-KUL (nie mylić z kontem założonym w procesie rekrutacyjnym). Do założenia konta potrzebny będzie nr albumu, który widoczny jest na legitymacji.

Na koncie indywidualnym Student KUL można:

- pobrać druki opłat za zobowiązania m. in. opłatę za legitymację i ubezpieczenie od NNW - w zakładce Płatności

- poprzez platformę e-KUL uzyskacie Państwo dostęp do wszystkich bieżących informacji zamieszczonych na e-kul, np. plan studiów, rozkład zajęć, podział na grupy ćwiczeniowe, odwołanie zajęć.

- w najbliższym czasie odbędzie się poprzez platformę e-KUL kodowanie zajęć, czyli student podaje informacje o zajęciach: z zakresu do wyboru oraz o przynależności do grup. Trzeba będzie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na e-kul i zakodować zajęcia, ale o tym zostaną Państwo poinformowani w odpowiednim czasie.

- Na platformie e-KUL będzie znajdował się harmonogram sesji egzaminacyjnej.

 1. UBEZPIECZENIE

Studenci mogą się ubezpieczyć na KUL-u od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Jest to opłata nieobowiązkowa.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć ubezpieczenia w Sekretariacie (przy odbiorze legitymacji).

Składka na ubezpieczenie obowiązujące w roku akademickim 2020/2021, tj. od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. - wynosi 50 zł. Płatna do 25.10.2020 r.

 

STAROSTA

Do kontaktu z Sekretariatem, jako przedstawiciel grupy studentów potrzebny jest starosta roku dla każdej specjalności. Na spotkaniach z Opiekunami Roku zostaną wybrani starostowie.

Po wybraniu prosimy starostę roku o zgłoszenie się do Sekretariatu.

 1. SZKOLENIA

 W dniach 1-7 października 2020 trwa Tydzień adaptacyjny

Studenci realizują zajęcia zgodnie z planem od 1 października. Zajęcia w ramach tygodnia adaptacyjnego odbywać się będą on-line. Materiały dla studentów pierwszych lat studiów dostępne będą na platformie internetowej KUL w dowolnym czasie. W związku z tym nie będzie w tym roku dni wolnych od zajęć obligatoryjnych, które w poprzednich latach były przeznaczone na tydzień adaptacyjny.

Celem Tygodnia adaptacyjnego jest zapoznanie studentów z Wydziałem i Uniwersytetem, odbycie zajęć obowiązkowych z praw i obowiązków studenta, z BHP, z tzw. przysposobienia bibliotecznego, możliwość poznania Uniwersytetu, a także zapoznania się z ofertą kół i organizacji studenckich.

 1. INFORMACJA O SALACH

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II posiada w Lublinie dwa kampusy :

 • Główny,
 • Poczekajka,

Kampus Główny znajduje się przy Al. Racławickich 14, w jego skład wchodzi:

 • Gmach Główny (GG) - tam znajduje się m.in. Studium Praktycznej Języków Obcych,
 • Collegium Norwidianum (CN) - tam znajduje się m.in. Dział Studenckich Spraw Socjalnych,
 • Centrum Transferu Wiedzy (CTW) – tu znajdują się m.in. duże sale wykładowe.
 • Collegium Jana Pawła II (C) - wysoki gmach, tam znajduje się Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Psychologii C-340, sale ćwiczeniowe.

Kampus Poczekajka zlokalizowany przy ul. Konstantynów 1.

Na terenie kampusu znajduje się Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, obiekty sportowe oraz akademiki.

Mogą Państwo korzystać z Poradni Zdrowia KUL, która znajduje się na parterze w Collegium Jana Pawła II.

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 18:45 - Małgorzata Sławek-Czochra