W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata. Red. J. Borowski, W. Panas. Lublin 2002. Spis treści Spis treści

wantykwariacie_400„Między bluźniercą a wyznawcą”. Doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra Wata. Lublin 1998. Spis treści Spis treści

borowski_400
Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2011, godz. 18:37 - Ireneusz Piekarski